See also our complete Library of Common Names for Palm Species

Dypsis Lutescens

Dypsis Lutescens Dypsis Lutescens seeds

Dypsis Lutescens Dypsis Lutescens
Dypsis Lutescens Dypsis Lutescens

Hakkýnda Dypsis Lutescens

Bu güzel bitki ev ve bahçelerde en yaygýn þekilde bulunur. Ayný zaman da iç ve dýþ dekorasyon için oldukça uygundur. This palm is also known as Areca lutescens, Chrysalidocarpus lutescens, Butterfly palm, Cane palm, Palmier cane d'or, San wei kui, Chrysalido carpus Lutescens, Tânbûl, Areca palm, Butterfly palm, Golden Feather palm, Golden yellow palm, Champagne palm, Palmier cave d'or (Réunion), Palmiste poison (Reunion), Gold blatt palme, Gold frucht palme, דקל אריקה, the Latin name of the plant is Dypsis Lutescens. It is a pleasure to look at this green palm. Tropikal Seeds taze ve büyük miktarlarda bu palmiye tohumlarýný temin edebilir. Bu özel çeþitler mevcuttur: year round

TOHUMLAR & ÇÝMLENME

Bu palmiye tohumlarýnýn toptan üretilir ve bir fidanlýkta kullaným için hazýrlanýr. Biz yüksek çimlenme oraný elde etmek için ekim talimatlarý ve üretim tavsiyeleri ile beraber, tüm tohumlarý tedarik etmekteyiz. Tohumlar, kendi fidanlýðýmýzda üretilmektedir, Bu yüzden tohumlarýn çimlendirilmesi ve ýslahý konusunda Dypsis Lutescens deneyim sahibiyiz. Bizim kendi tohumlarýmýzý kullanmamýz ve bu konuyla ilgili bilgimiz sayesinde müþterilerimize yüksek kalite standartlarýnda hizmet sunmaktayýz.

DÝÐER TEKNÝK VE SÝPARÝÞ DETAYLARI

Bu türün tohumlarý yaklaþýk olarak 1700 1 kg’dýr. Bu ürün için minimum sipariþ miktarý 100kg. dýr. Tohumlar özenle tohum torbalarýnda paketlenir ve dikkatli bir þekilde taþýnarak sevk edilir. Müþterilerimizin isteklerine göre, dünya çapýnda nakliye yapmaktayýz, bunun yaný sýra ulaþým ile ilgili düzenlemelerde yapmaktayýz. Biz ambalaj, gümrükleme ve bitki saðlýðý yönetmelikleri konusunda deneyime sahibiz. Tüm ticari iþlemler Plantum © koþullarýnýn son yönetmeliklerine tabidir. Bu koþullarýn bir kopyasý ilk talep üzerine iletilir.

Species fact-sheet

Genel isimler Areca lutescens, Chrysalidocarpus lutescens, Butterfly palm, Cane palm, Palmier cane d'or, San wei kui, Chrysalido carpus Lutescens, Tânbûl, Areca palm, Butterfly palm, Golden Feather palm, Golden yellow palm, Champagne palm, Palmier cave d'or (Réunion), Palmiste poison (Reunion), Gold blatt palme, Gold frucht palme, דקל אריקה
Tohumlar/kg 1700
Mevcudiyet year round
Minimum sipariþ 100kg

News Blog

Self introduction Sihao Zhang

My name is Sihao Zhang, from Shanghai, China. I am a master student majored in Management, Economics and Consumer Studies at Wageningen ...
Read more...

Beijing Exibition Hortiflorexpo IPM - May 2017

We were at Beijing Exibition Hortiflorexpo IPM May 10th - 12th 2017 Booth N3A12  ...
Read more...